Witamy na stronach internetowych
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowe wchodzą:

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7.00 do 15.00

tel: 632207632

sekretariat@zspslodkow.com

dyrektor szkoły:

mgr Jerzy Zygmunt

v-ce dyrektor:

mgr Joanna Sobczak

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Powrót uczniów klas I – III do szkoły jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. GIS, MZ i MEiN wspólnie przygotowały procedury i wytyczne dla szkół. Opracowane zostały zasady, które mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły.

Zapraszam do zapoznania się z „Procedurami bezpieczeństwa”, które obowiązywać będą w naszej szkole od 18.01.2021, a które zamieszczamy   poniżej.

Dyrektor Szkoły

Jerzy Zygmunt

procedury bezpieczeństwa styczeń 2021

NOWOCZESNE NAUCZANIE

BOGATA BAZA SPORTOWA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GWARANTUJEMY

  • skuteczne nauczanie
  • bezpieczne otoczenie
  • sympatyczną atmosferę 

ZAPEWNIAMY

  • pomoc każdemu potrzebującemu
  • wsparcie psychologa i pedagoga
  • bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne

OFERUJEMY

  • atrakcyjne zajęcia dodatkowe
  • treningi sportowe
  • opiekę świetlicową
cyfrowa szkoła wielkopolsk@ 2020
AI Schools
Close Menu
Skip to content