Europejskie Dni Ptaków 2019

W dniach 4-6 października 2019

Miliony ptaków opuszczają właśnie Europę i udają się w podróż na swoje zimowiska w Afryce. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, jak co roku, zapraszało wszystkich chętnych do bliższego poznania tajemnicy ptasich migracji oraz do udziału w spacerach i innych wydarzeniach ornitologicznych w całej Polsce. Europejskie Dni Ptaków w Polsce to część EuroBirdwatch, akcji organizowanej przez BirdLife International w całej Europie i Azji będą wspólnie obserwować, poznawać trasy przelotu i dowiadywać się więcej o niebezpieczeństwach, jakie mogą spotkać ptaki podczas jesiennej podróży. W Polsce partnerem BirdLife International i organizatorem EuroBirdwatch (Europejskich Dni Ptaków) jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Głównym celem,  jaki przyświecał akcji World Birdwatch,  było podniesienie świadomości potrzeby ratowania ptaków wędrownych, ich obszarów lęgowych, ochrony miejsc postoju na szlakach migracyjnych i zimowiskach.
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie pod opieką  Joanny Popardowskiej włączyli się w obchody i obserwacje na terenie Słodkowa.
W weekend tj. 4-6 października 2019 uczniowie obserwowali i liczyli ptaki . W naszej okolicy dzieci zaobserwowały następujące gatunki ptaków : szpaki, gawrony, sójki, grzywacze, wróble , wrony siwe, które występowały licznie.  Wyniki za pośrednictwem specjalnego formularza trafiły do centrali OTOP, a stamtąd do europejskiego koordynatora. 
Ponadto uczniowie z kl.VII b Martyna Grzelak,Julia Sobczak,Maja Janiak ,Szymon Świerczyński  i VIII b Dominika Wójtowicz, Pola Kozłowska przygotowali gazetkę tematyczną przedstawiającą ciekawostki o gatunkach ptaków najczęściej spotykanych podczas  EUROPEJSKICH DNI PTAKÓW.
Pełen spis spacerów ornitologicznych i wycieczek i innych wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Ptaków w podziale na województwa znajduje się na stronie OTOP w zakładce poświęconej EDP 2019

https://otop.org.pl/wlacz-sie/europejskie-dni-ptakow/lista-wycieczek/.

Close Menu
Skip to content