NAJŁADNIEJSZY KARMNIK W POWIECIE

     Konkurs „Ekologiczny karmnik przyjazny ptakom” zorganizowany został przez Starostę Tureckiego.Skierowany był do uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu Powiatu Tureckiego. W terminie 10.10.2019 r. – 12.11.2019 r. dzieci przygotowywały swoje prace. Karmik miał być wykonany              z materiałów naturalnych i ekologicznych, bez użycia gwoździ i śrub. Łącznie w konkursie wzięło udział 16 uczniów.

CELEM KONKURSU BYŁO:
-Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci.
-Nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony przyrody.
-Wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
-Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.

         Dnia 14 listopada 2019 r. komisja konkursowa                          w składzie: Sławomir Błaszczyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Alicja Chojecka, Ilona Tomczak oraz Beata Wojciechowska dokonała oceny prac przedłożonych w konkursie pt. „Ekologiczny Karmnik Przyjazny Ptakom” i wyłoniła zwycięzców:

  • I miejsce: Samanta Grzelak, uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie;
  • II miejsce: Anna Przybył, uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie;
  • III miejsce: Marcin Bukowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Żukach.

       Zarówno dla laureatów konkursu jak i wszystkich pozostałych uczestników Starostwo Powiatowe w Turku ufundowało atrakcyjne nagrody, których uroczyste wręczenie odbyło się 21 listopada 2019 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa przy ulicy Kaliskiej 59 w Turku.

     Ponadto z naszej szkoły uczniowie : JULIA ZIĘBA, FILIP TOMASZEWSKI oraz AGATA PRZYBYŁ z klasy 8a otrzymali wyróżnienia w konkursie.

Opiekunem konkursu była pani Joanna Popardowska.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

Close Menu
Skip to content