Prehistoria na ziemi tureckiej ,czyli dowody ewolucji bezpośrednie

Dnia 14 stycznia uczniowie klasy 8 a i 8b wraz z nauczycielkami Joanną Popardowską i Ewą Czerniejewską wybrali się na wycieczkę do Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. Celem wyjścia stał się udział w żywej lekcji pt.” Prehistoria na ziemi tureckiej ” oraz pokazie ekspozycji archeologiczno – przyrodniczej  zwierząt kopalnych znalezionych podczas prac eksploatacyjnych w KWB „ Adamów”. Wyjście uczniów odbyło się m.in. ze względu na przerabiany materiał na lekcji biologii, który dotyczył Dowodów ewolucji: pośrednich i bezpośrednich. Uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć skamieniałości , szczątki kopalne mamuta włochatego ssaka kopalnego zamieszkującego obszary Ameryki Północnej i wymarłego w plejstocenie 10 – 8 tys. lat temu na skutek intensywnej działalności łowiecko – konsumpcyjnej człowieka. Zbiór  jego ciosów pochodził od kilku osobników o zróżnicowanym wieku – waga największego to prawie 120 kg. Wśród eksponatów znalazła się również czaszka nosorożca włochatego, trzy fragmenty czaszki żubra pierwotnego, fragmenty poroża jelenia olbrzymiego , zwanego irlandzkim oraz łosia pierwotnego. Uczniowie mogli także zaobserwować odciski amonitów -podgromady wymarłych głowonogów (Cephalopoda)stanowiących  ważne skamieniałości przewodnie, pozwalające określić wiek skał osadowych, w których są spotykane oraz fragmenty rostra belemnitów rządu wymarłych morskich głowonogów należący do Decabrachia (dziesięciornice).Zajęcia prowadził Dyrektor Muzeum Bartosz Stachowiak. Pobyt w Muzeum pozwolił na zdobycie nowych wiadomości, zobaczenie organizmów, o których pisze się w książkach , zachęcił  do poszukiwania nowych informacji na temat ewolucji.

         

Close Menu
Skip to content