SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA PCK

Jak działaliśmy?

Szkolne Koło PCK liczy 60 członków z klas V – VIII

      Szkolne Koło PCK przy Rejonowym Oddziale PCK w Turku zostało utworzone 12 lat temu z inicjatywny Joanny Popardowskiej i Ewy Czerniejewskiej. Rozwija działalność dzieci, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK. Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

•  pomoc potrzebującym uczniom

• promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka

• działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej

• opieka nad Klubami Wiewiórka

• kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

• stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności samorealizacji dzieci i młodzieży

• przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje szkolne koło, pozwala na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Dnia 15 stycznia w gmachu szkoły odbyło się podsumowanie działalności koła za I semestr roku szkolnego 2019/2020. Na spotkanie przybył prezes Rejonowego Oddziału PCK w Turku Piotr Dewicki oraz Gerard  Sikora członek zarządu . Przewodnicząca naszego koła Nikola Kramarz, z-ca przewodniczącej Oskar Ogrodowczyk i skarbnik Julia Sobczak,  podsumowali pracę koła wraz z wnioskami do realizacji w II semestrze.

PODZIĘKOWANIA!!!

        Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, darczyńcom i ludziom  dobrego serca  za wspieranie nas  w działaniach . Razem pomogliśmy wielu ludziom. Dzięki Wam na wielu twarzach pojawił się uśmiech.

Close Menu
Skip to content