Komunikat – odbiór zaświadczeń OKE

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie  informuje uczniów klas ósmych, że odbiór Zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się  w dniu 31 lipca 2020 r.   (tj. piątek)   w sekretariacie szkoły według harmonogramu :

• KLASA VIII A – godz. 11.00 –11.45

• KLASA VIII B – godz. 12.00  – 12.45

Dla uczniów, którzy nie mogą odebrać Zaświadczeń w dniu 31.07.2020 r. wyznaczam dodatkowy termin w dniu 03 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00  do 11.00 w sekretariacie szkoły. 

Informuję, że nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa tj. zakrywanie  nosa i ust maseczkami, zachowanie odstępu 1,5 m. i nie gromadzenie się.

Close Menu
Skip to content