TYDZIEŃ ULGI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Drodzy Uczniowie!

Chcemy Was serdecznie przywitać, dlatego nie obawiajcie się powrotu do szkoły. Czeka na Was niespodzianka, nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „TYDZIEŃ ULGI” organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  w dniach 17-21.05.2021.

To tydzień bez sprawdzianów, kartkówek, odpytywania, zadań domowych. Natomiast, gdy uczeń będzie chciał poprawić lub zdobyć ocenę, może zgłosić się do nauczyciela w celu  napisania pracy, odpowiedzi.

Zadbajmy wszyscy w tych dniach szczególnie o nasze wzajemne relacje, miłą atmosferę.

Close Menu
Skip to content