SUKCES UCZENNICY W KONKURSIE YoungSTAR OGÓLOPOLSKIEGO PROGRAMU YOUNGSTER

W roku szkolnym 2020/21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie po raz pierwszy realizowany był ogólnopolski program dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas ósmych uczęszczających do szkół z terenów wiejskich o nazwie YOUNGSTER. Celem przedsięwzięcia, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund i finansowanego przez Gminę Turek, było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego. Program obejmował realizację w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej grupy w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego wspierany przez wydawnictwo Macmillan. W 2016r. program YOUNGSTER został doceniony i wyróżniony prestiżowym tytułem European Language Label – europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, który premiuje nowatorskie projekty edukacyjne oraz promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. Formuła programu jest oparta na  nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności i rozbudzenia kreatywności. W ramach zajęć nauczyciel skupia się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać. 

   W tegorocznej edycji programu udział brało 31 szkół i około 450 uczniów z różnych stron Polski. Warunkiem uczestnictwa szkoły w programie było odbycie trzydniowego szkolenia przez nauczycieli, którzy mają prowadzić zajęcia z uczniami.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie w programie uczestniczyło 35 uczniów podzielonych na trzy grupy pod kątem zaawansowania. Zajęcia w dwóch grupach prowadziła Anna Lewandowska-Robak będąca jednocześnie szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia, a trzecią grupę Anna Bonikowska. Niezbędnym warunkiem programu było napisanie trzech testów: Placement (w celu przydzielenia do odpowiedniej grupy pod kątem zaawansowania) oraz dwóch Progress monitorujących przyrost wiedzy i postępy w nauce.

   Na zakończenie projektu czekała wszystkich bardzo miła niespodzianka!

Ośmioro uczniów z najwyższymi wynikami w szkole otrzymało nagrody rzeczowe o wartości 100 złotych. Byli to uczniowie klasy 8 B z grupy podstawowej Anny Lewandowskiej – Robak w składzie: Karina Giersz, Zuzanna Jurkiewicz, Oliwia Przespolewska, Szymon Świerczyński, Kamila Wawrzyniak. Dodatkowo, postanowiono przyznać nagrody za równie wysokie wyniki Julii Chrzanowskiej – gr.zaawansowana Anny Lewandowskiej-Robak oraz z klasy 8 A Tobiaszowi Wojciechowskiemu i Filipowi Cajdlerowi z grupy Anny Bonikowskiej. Ponadto, w ramach podsumowania programu YOUNGSTER uczniowie z całej Polski brali udział w ogólnopolskim konkursie YoungSTAR. Oceniani byli w dwóch kategoriach: największego przyrostu wiedzy oraz najlepszego wyniku końcowego.

W oparciu o kryteria Regulaminu Komisja Konkursowa wytypowała grupę 5% uczniów z najlepszymi wynikami w powyższych kategoriach, którzy otrzymali tytuł YoungSTAR 2020/21. Spośród listy uczniów z obu kategorii wybranych zostało 5 uczniów, którzy oprócz tytułu YoungSTAR uzyskali stypendium naukowo – dydaktyczne w wysokości nie wyższej niż 2 500 zł brutto.

Bardzo miłym zaskoczeniem była wiadomość, że wśród 5 zwycięzców z całej Polski znalazła się uczennica kl. 8 B z grupy podstawowej Anny Lewandowskiej-Robak. Alicja Nowicka otrzymała dyplom za zdobycie tytułu YoungSTAR wraz ze stypendium o wartości      2 500 zł. Natomiast nauczycielka Anna Lewandowska-Robak otrzymała certyfikat z podziękowaniem za zaangażowanie i wkład pracy oraz najwyższe wyniki uczniów uzyskane w Konkursie na Najlepszego Ucznia YoungSTAR. Z racji spełnienia głównego wymogu jakim było napisanie trzech testów, wszyscy uczestnicy programu YOUNGSTER dostali pamiątkowe certyfikaty z potwierdzeniem ich udziału w programie.

Podziękowania i gratulacje należą się wszystkim uczniom! Gratulujemy serdecznie stypendium oraz nagród rzeczowych oraz życzymy dalszych sukcesów w szkole średniej! Wszystkim uczniom, jak i nauczycielom prowadzącym  bardzo podobały się zajęcia i jako szkoła liczymy na współpracę i udział w programie w kolejnych latach.

Close Menu
Skip to content