Szkolenie dla uczniów klasy VIIa „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń” oraz pogadanka dla uczniów klasy IIa i IIb nt. „Higiena jamy ustnej”.

W ramach realizacji zdań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku w dniu 10 kwietnia 2024r. odbyły się zajęcia dla uczniów klasy IIa, IIb, VIIa. Pani Lidia Baraniecka i Pani Katarzyna Jabłońska z Sekcji Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia, przeprowadziły szkolenie dla uczniów klasy VIIa nt. „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń”. Celem szkolenia i warsztatów  dla uczniów było wskazanie, na czym polega szkodliwy wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka, uświadomienie przyczyn palenia papierosów oraz skutków nałogu nikotynowego, przygotowanie do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia, kształtowanie postawy asertywnej odmowy w przypadku wywierania presji na młodzież przez środowisko, pokazanie alternatywy dla stosowania używek.  Natomiast w klasach II została przeprowadzona pogadanka nt.  higieny jamy ustnej. Celem zajęć było poznanie przez dzieci funkcji jaką pełnią zęby, uświadamianie uczniom, że zdrowie zębów ma wpływ na zdrowie całego organizmu, poznanie zasad i czynników mających wpływ na higienę jamy ustnej,  kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego dbania o zęby, wyrobienie odpowiedzialności i potrzeby dbania o zęby. Panie przekazały wszystkim uczniom materiały edukacyjne.

  Zajęcia bardzo podobały się dzieciom i młodzieży. Liczymy, że w przyszłym roku Panie zaszczycą nas swoją obecnością i przekażą wiele cennych wiadomości.

DZIĘKUJEMY!

Close Menu
Skip to content