Podsumowanie ogólnopolskiej akcji „Tydzień dobrych relacji”

22.11.2021 – 27.11.2021

Nasza szkoła – wszyscy nauczyciele i wychowawcy zaangażowali się w akcję „Tydzień Dbania o Relacje”. Tą ogólnopolską akcję realizują szkoły biorące udział w programie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”.

W ramach akcji przeprowadzonej w naszej szkole wychowawcy prowadzili specjalne tematyczne godziny wychowawcze tłumacząc uczniom jak ważne są wzajemne dobre relacje w naszej szkole oraz w naszym codziennym życiu aby wszystkim żyło się łatwiej.

Jaką formę realizacji działań wybraliśmy w naszej szkole?

Odbyły się pogadanki, quizy, wycieczki do kina, spotkania online, karaoke, rozgrywki sportowe,  banki wymiany uprzejmości, uczniowie pisali karteczki z uprzejmymi słowami i miłymi zwrotami skierowanymi do koleżanek, kolegów i nauczycieli. Niektóre klasy wykonały pamiątkowe zdjęcia w specjalnie przygotowanej foto – budce.

Galeria podsumowująca nasze działania:

Close Menu
Skip to content