Pedagog i psycholog w szkole

Najważniejszym zadaniem w pracy psychologa i pedagoga są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci przy współpracy z rodzicami, pedagogiem specjalnym, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów. Cały wrzesień w naszej szkole były prowadzone zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, podczas których uczniowie poznali procedury rozwiązywania problemów oraz zostali poinformowani o pomocy i wsparciu ze strony pedagoga i psychologa szkolnego.

Close Menu
Skip to content