Zajęcia z psychologiem

Zajęcie z psychologiem w Naszej szkole ukierunkowane są na poprawę umiejętności społecznych, rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych, zmiany w zachowaniu oraz podnoszenie motywacji do pracy nad sobą.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia grupowe, jak i spotkania indywidualne, na których omawiane są bieżące problemy uczniów, rozwiązywane są sytuacje kryzysowe – adaptacyjne, rodzinne czy emocjonalne. Pamiętajmy, że środowisko rodzinne znacząco wpływa na rozwój psychospołeczny. Rodzina – to właśnie w niej uczymy się wielu przydatnych umiejętności, a rodzice czy opiekunowie przekazują nam kluczowe wartości i przekonania dotyczące świata. Najlepiej, gdy rodzina stanowi bezpieczną bazę, do której zawsze możemy powrócić i uzyskać potrzebne wsparcie. Wówczas interakcje ze światem zewnętrznym okazują się mniej obciążające.

Close Menu
Skip to content