Matematyczna gra terenowa – Uroczysko Zieleń

12 czerwca uczniowie klasy VII b po raz kolejny wędrowali ścieżką dydaktyczną „Zieleń”, położoną w Uniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. Podczas spaceru oglądali najciekawsze miejsca kompleksu: las łęgowy, łąkę śródleśną i starorzecze Warty, zmagając się jednocześnie z zadaniami matematycznymi. Każdy zespół obliczał m.in. prędkość z jaką poruszał się nasz autobus szkolny, pole powierzchni i obwód sfotografowanego przez siebie obiektu przyrodniczego, zamieniał jednostki długości na km, metry i centymetry licząc własne kroki. Ciekawą formą było zadanie plastyczne. Z zebranych szyszek, patyków, liści i kory drzew powstawały naturalne kompozycje środkowo i osiowosymetryczne. Zajęcia w terenie dostarczyły wszystkim wielu pozytywnych emocji. Spacer zakończył się odpoczynkiem przy tężniach solankowych i wspólnym posiłkiem.
Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Joanna Sobczak i p. Katarzyna Statucka.

Close Menu
Skip to content