Słodków 21b 62-700 Turek

Dowody ewolucji bezpośrednie – lekcja muzealna

Dowody ewolucji bezpośrednie

       Dnia 18 i 19 lutego uczniowie klas: VIII a ,VIII b oraz III d  wraz z nauczycielkami: Joanną Popardowską, Ewą Czerniejewską i Aleksandrą Bursztyn – Mory wybrali się na wycieczkę do Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. Celem wyjścia stał się udział w żywej lekcji pt.” Prehistoria na ziemi turkowskiej” oraz pokazie ekspozycji archeologiczno – przyrodniczej  zwierząt kopalnych znalezionych podczas prac eksploatacyjnych w KWB „ Adamów”. Wyjście uczniów odbyło się ze względu na przerabiany materiał na lekcji biologii, który dotyczył Dowodów ewolucji: pośrednichi bezpośrednich. Uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć skamieniałości , szczątki kopalne mamuta włochatego ssaka kopalnego zamieszkującego obszary Ameryki Północnej i wymarłego w plejstocenie 10 – 8 tys. lat temu na skutek intensywnej działalności łowiecko – konsumpcyjnej człowieka. Zbiór  jego ciosów pochodził od kilku osobników o zróżnicowanym wieku – waga największego to prawie 120 kg. Wśród eksponatów znalazła się również czaszka nosorożca włochatego, trzy fragmenty czaszki żubra pierwotnego, fragmenty poroża jelenia olbrzymiego , zwanego irlandzkim oraz łosia pierwotnego. Uczniowie mogli także zaobserwować odciski amonitów -podgromady wymarłych głowonogów (Cephalopoda)stanowiących  ważne skamieniałości przewodnie, pozwalające określić wiek skał osadowych, w których są spotykane oraz fragmenty rostra belemnitów rządu wymarłych morskich głowonogów należący do Decabrachia (dziesięciornice).Pobyt w Muzeum pozwolił na zdobycie nowych wiadomości, zobaczenie organizmów, o których pisze się w książkach , zachęcił  do poszukiwania nowych informacji na temat ewolucji.

btr

btr

btrhdr

btrhdr

btr