DZIEŃ DZIECKA – KLASY IV-VIII

W związku z obchodami Dnia Dziecka w naszej szkole odbył się festyn profilaktyczno – rekreacyjno – sportowy w klasach IV-VIII pod hasłem „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ – UNIKAJMY UŻYWEK”.

            Celem festynu było kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktycznych  i ekologicznych wśród uczniów oraz promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie uzależnieniom  poprzez aktywność sportową. Przygotowanie uczniów do podejmowania mądrych, rozsądnych, słusznych decyzji i wyborów. Organizując dla  młodzieży  konkursy w sposób aktywny wprowadzano elementy profilaktyki, edukacji  oraz dbałości o środowisko naturalne.

        Otrzymane środki finansowe  z  Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Rodziców zostały przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów: sportowych, plastycznych, literackich,  wiedzowych promujących zdrowy styl życia.

Close Menu
Skip to content