Slovanský seminář pro učitele ZŠ – szkolenie w Brnie.

W dniach 9 – 11 września 2021r. nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego Anna Szambelańczyk oraz nauczycielka  informatyki i geografii Dorota Stolarska uczestniczyły  w międzynarodowym seminarium  eTwinning pod nazwą: „Slovanský seminář pro učitele ZŠ” dla nauczycieli z Polski, Czech i Słowacji. Głównym celem spotkania było zaplanowanie projektu międzynarodowego, opracowanie  planu pracy i przydzielenie zadań każdemu uczestnikowi projektu z danego państwa.

Na seminarium przedstawiono nową perspektywą finansową oraz poszerzenie założeń programu Erasmus+, który w rezultacie stał się teraz bardziej innowacyjny a także bardziej cyfrowy. Będzie to miało kluczowe znaczenie w tworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji planowanego na rok 2025. Korelacja między realizacją projektów eTwinning i Erasmus+ jest niezbędna do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji młodego pokolenia, na jak najwyższym międzynarodowym poziomie.

Ważnym atutem seminarium była integracja nauczycieli, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i pomysłów z własnych szkół. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie miasta Brna z czeskim przewodnikiem.

Trzydniowa wspólna praca uczestników seminarium okazała się bardzo efektywna. Powstało 15 różnych  projektów z takich przedmiotów jak język angielski, geografia i matematyka, kultura i sztuka czy ekologia.  Początek realizacji projektów planowany jest jeszcze we wrześniu.

W naszej szkole realizowany będzie projekt pod nazwą: „Language challenge for neighbours – językowe wyzwanie dla sąsiadów”.

Swoim zakresem projekt będzie obejmował nie tylko język angielski, ale również elementy z języka czeskiego i słowackiego.

Za realizację projektu odpowiedzialna będzie Anna Szambelańczyk.

Close Menu
Skip to content