Europejskie Dni Ptaków

Miliony ptaków opuszczają właśnie Europę i udają się w podróż na swoje zimowiska  w Afryce. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, jak co roku, zapraszało wszystkich chętnych do bliższego poznania tajemnicy ptasich migracji oraz do udziału w spacerach i innych wydarzeniach ornitologicznych w całej Polsce. 

Europejskie Dni Ptaków w Polsce to część EuroBirdwatch, akcji organizowanej przez BirdLife International w całej Europie i Azji będą wspólnie obserwować, poznawać trasy przelotu i dowiadywać się więcej o niebezpieczeństwach, jakie mogą spotkać ptaki podczas jesiennej podróży. W Polsce partnerem BirdLife International i organizatorem EuroBirdwatch (Europejskich Dni Ptaków) jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Głównym celem,  jaki przyświecał akcji World Birdwatch,  było podniesienie świadomości potrzeby ratowania ptaków wędrownych, ich obszarów lęgowych, ochrony miejsc postoju na szlakach migracyjnych i zimowiskach.

W tym roku bohaterem Europejskich Dni Ptaków  został grzywacz!

Grzywacz (Columba palumbus) to największy gołąb występujący w Europie.

W Polsce liczebność grzywaczy szacuje się na ponad milion par lęgowych. Trend liczebności jest silnie wzrostowy, a grzywacze są uznawane za gatunek najmniejszej troski. Może być to związane z synantropizacją (i niższą presją drapieżników na terenach zurbanizowanych), a także ze zmianami klimatycznymi, które powodują rezygnację z wędrówek lub skrócenie ich dystansu.

Dawniej, gołębie te były mieszkańcami borów mieszanych i lasów liściastych. W połowie XIX w. rozpoczęły stopniową ekspansję w kierunku terenów zaludnionych i teraz z łatwością można je spotkać w parkach miejskich czy nawet na osiedlach mieszkaniowych, o ile jest tam wystarczająco dużo zieleni.
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie pod opieką  Joanny Popardowskiej  ponownie włączyli się w obchody i obserwacje na terenie Słodkowa.

W weekend tj. 30 września – 1 października 2023 br. uczniowie obserwowali i liczyli ptaki . W naszej okolicy dzieci zaobserwowały następujące gatunki ptaków : szpaki, gawrony, sójki, grzywacze, wróble , wrony siwe, które występowały licznie.  Wyniki za pośrednictwem specjalnego formularza trafiły do centrali OTOP, a stamtąd do europejskiego koordynatora. 

Pełen spis spacerów ornitologicznych i wycieczek i innych wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Ptaków w podziale na województwa znajduje się na stronie OTOP w zakładce poświęconej EDP 2019https://otop.org.pl/wlacz-sie/europejskie-dni-ptakow/lista-wycieczek/.

Close Menu
Skip to content